Dit kleinschalig bijenpark met een bevruchtingsstation werd in 2018  opgericht samen met Dr.Jef Ruytinx op het domein ‘De Panoven’ te Loksbergen. Er werd voor deze locatie gekozen omwille van de mooie ligging en de vele fruitaanplantingen. Dit prachtige bijenstation is een attractie  voor de talrijke wandelaars die langs de Panoven passeren. Zo krijgen ze een betere inkijk in ons bevruchtingsstation en geraken ze meer vertrouwd met het leven van de bijen in de natuur.

De bedoeling van het project is iedereen te sensibiliseren over het belang van de (honing)bij. We willen de functie, het nut en het belang van alle bijensoorten verdedigen en opkomen voor de belangen van dit mooie insect door lespakketten en informatie aan te bieden aan scholen, verenigingen, bedrijven en de algemene bevolking. Dat hierbij de productie van de bijen verhoogt en de bijensterfte vermindert, is heel mooi meegenomen.

Daarnaast wil IHO met dit project beginnende en ervaren imkers de maximale ondersteuning, impulsen en informatie geven. Het leslokaal zal het mogelijk maken om degelijke en praktijkgerichte imkercursussen in te richten.

Het project kan gerealiseerd worden met steun van ELFPO.