Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) laten registreren. Die verplichting geldt voor alle bijenhouders, ongeacht het aantal volken en hoeveel bijenproducten (bvb. honing) er geteeld wordt. Hiervoor is een formulier opgesteld (Word, PDF) dat ingevuld moet worden teruggestuurd naar de Locale Controle Eenheid (LCE).

In Vak IV wordt gevraagd naar de activiteiten die aangemeld worden. Voor de imker zal dit in de regel gaan over 2 activiteiten:

Imker – houden bijen Imker – apicultuurproducten
Plaats (Code) Imker (PL4) Imker (PL4)
Activiteit (Code) Houden (AC28) Productie (AC64)
Product (Code)
Bijen (PR1) Apicultuurproducten (PR127)

De volledige activiteitenlijst is te vinden op de website van het FAVV.

Belangrijk: Hobby-imkers (die maximaal 24 volken houden) zijn vrijgesteld van heffingen. U kan dit best duidelijk aangeven in Vak VI. Mocht u toch een factuur ontvangen, is het best deze niet te betalen en contact op te nemen met de betreffende LCE.

Om de aangifte te vergemakkelijken kan u ook een gedeeltelijk ingevuld Word document gebruiken (link).

De contactgegevens voor de LCE van Halen en Omstreken zijn:

LCE Vlaams-Brabant Limburg
Greenhill Campus
Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
3001 LEUVEN
Tel. 016/39 01 11
Fax. 016/39 01 05
email: [email protected]

De inschrijvingen zijn (gedeeltelijk) te raadplegen via FAVV FoodWeb: https://www.foodweb.be/operator/Public/SearchOperator.aspx.