De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu publiceert een nieuw studierapport over het effect van de toevoeging van stearine- en palmitinezuur aan bijenwas op de ontwikkeling van het werksterbijenbroed.

De resultaten tonen aan dat bijenwas met toevoeging van 7,5 % of meer stearine een duidelijke negatieve impact heeft op de broedontwikkeling. Dergelijke was is dus niet geschikt voor gebruik in de bijenteelt. Er zijn zelfs al beperkte negatieve effecten te zien bij toevoeging van 2,5 en 5 % (op basis van het gemiddelde resultaat).

Meer informatie op https://www.health.belgium.be/nl/news/studie-over-broedsterfte-door-stearine-bijenwas.